Prywatny Detektyw Wrocław

Wobec naszych Klientów gwarantujemy lojalność i dyskrecję oraz profesjonalizm, potwierdzony wieloletnia praktyką zawodową.
Prywatny detektyw Wrocław – detektyw Maciej Szański. Posiadana wiedza i zdobyte doświadczenie zawodowe umożliwiają nam najtrafniejszą i niezawodną ocenę zadania, a także najbardziej skuteczny dobór środków do skutecznej realizacji.

Prywatny detektyw Wrocław

Prywatny detektyw Wrocław zajmuje się zbieraniem informacji, na których zależy klientowi. Dotyczy to np. informacji o sprawach cywilnych (takich jak sprawy rodzinne np. poszukiwanie biologicznych rodziców, majątkowe np. poszukiwanie majątku, rozwodowe np. zbieranie dowodów zdrady, czy spadkowe np. poszukiwanie adresów zamieszkania spadkobierców, informacji o zdolnościach płatniczych i wiarygodności firm, zakazie konkurencji itp.

Przedsiębiorstwa zatrudniają  zawodowych detektywów w celu wykrywania sprawców kradzieży czy włamań w miejscu pracy lub w celu zbierania informacji dotyczących ujawniania tajemnicy handlowej i firmowej, nieuczciwej konkurencji, czy bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych, czy tez dowodów nieuczciwych praktyk rynkowych.

Coraz popularniejsze staje się również zlecanie agencją detektywistycznym sprawdzanie potencjalnego wspólnika przed podpisaniem z nim umowy, w celu stwierdzenia jego wiarygodności i zdolności płatniczych, bądź sprawdzanie lojalności i predyspozycji zatrudnionych pracowników (sprawdzanie uprawnień zawodowych, świadectw, CV czy przebiegu kariery zawodowej) bądź wykorzystania zwolnień lekarskich niezgodnie z ich przeznaczeniem.

Detektyw Wrocław – świadczymy usługi m.in dla:

Dane kontaktowe

  Jak rozpocząć współpracę z detektywem?

  Krok 1. Kontakt

  To najtrudniejszy krok, ale nie trzeba się go obawiać. W pierwszym kontakcie możesz opowiedzieć nam o swoim problemie, ale nie musisz – jeśli z jakichś powodów nie chcesz rozmawiać przez telefon – możemy pominąć ten krok i  od razu umówić się na spotkanie.

  Krok 2. Spotkanie

  Na spotkaniu, możesz opowiedzieć nam o swoim problemie.  Detektywi  doradzą  Ci, jakie działania będą najlepsze w Twoim przypadku, zaproponują rozwiązania, które będą  dopasowane do Twoich potrzeb. 

  Krok 3. Koszty naszej pracy

  Ustalenie kosztów zlecenia następuję w trakcie spotkania. Cena uzależniona jest od czasu potrzebnego na jego realizację (zdobycie potrzebnych Ci dowodów) zaangażowania osób i środków. 

  Krok 4. Podpisanie umowy

  Po ustaleniu ceny i warunków zlecenia podpisujemy umowę o współpracy.  

  Krok 5. Realizacja zlecenia

  Będziemy Cię informować o poczynionych ustaleniach, konsultował dalsze działania i decyzje, co do podjęcia ewentualnych czynności wychodzących poza  zakres umowy. 

  Krok 6. Wyniki dochodzenia

  Po zakończeniu zlecenia (lub po poczynieniu kluczowych ustaleń) przedstawiamy Ci zgromadzone materiały.

  FAQ – częste pytania do detektywa

  Umowa detektywistyczna jest umową zlecenia, w ramach której detektyw podejmuje się działania w celu dostarczenia Zleceniodawcy określonych informacji. Taka umowa zawiera m.in.:

  • przedmiot umowy (np. „obserwacja Pana Jana Kowalskiego w dniu 1 lutego 2016 roku”);
  • zasady współpracy w toku realizacji umowy (np. zasady kontaktu z detektywem, zakres odpowiedzialności stron);
  • zasady wynagradzania (na podstawie cennika usług detektywistycznych obowiązującego w danym biurze);
  • zasady poufności obowiązujące strony umowy;
  • czas realizacji umowy oraz warunki jej rozwiązania;

  Nie, generalnie detektyw nie może założyć podsłuchu. Wyjątkiem może być zainstalowanie urządzenia rejestrującego w miejscu (lokal, pojazd mechaniczny) stanowiącym własność (lub współwłasność) zleceniodawcy.

  Nasza agencja detektywistyczna działa na terenie województwa dolnośląskiego, główne w Mieście Wrocław i okolicach. Uważamy, że podstawowym czynnikiem wpływającym na efektywność działania detektywa jest znajomość topografii. Zatem realizując zlecenia obejmujące obszar poza naszym województwem zawsze korzystamy ze sprawdzonych lokalnych partnerów prowadzących własne biura detektywistyczne na danym terenie.

  Koszt wynajęcia detektywa zależy od jej charakteru oraz okoliczności towarzyszącej sprawie. Dlatego trudno podać jednoznaczny cennik usług detektywistycznych. Jednak w przypadku sporej grupy zleceń może powiedzieć, że godzina pracy operacyjnej prywatnego detektywa kosztuje od zwykle od 100 PLN do 200 PLN.

  Tak, zebrane przez detektywów materiały mogą i wielokrotnie były wykorzystywane przez naszych Zleceniodawców sądzie. Niejednokrotnie dzięki zebranym materiałom sprawę udało się zakończyć na jednym posiedzeniu sądu.